B+ ARCHITECTEN

B+  LAB

CONTACT

NIEUWS

Naast concrete en realiteitsgebonden opdrachten richtte B+ architecten  een onderzoeksplatform op voor vernieuwende architectuur, interieur, stedenbouw, product –en conceptdesign: B+  LAB genaamd. De opgebouwde kennis en ervaringen in dit lab worden gebruikt in de concrete projecten van B+  architects en andersom.

 

Om antwoord te geven op de toenemende complexiteit van huidige ruimtelijke vraagstukken kijkt B+  over de grenzen van het traditionele werkveld en maakt hierbij de cross-over met andere disciplines (oa. mode, lifestyle, food, muziek, kunst,..) om tot geïntegreerde en vernieuwende oplossingen te komen.

 

Het einddoel hierbij is steeds het maken van ontwerpen met een meerwaarde, zowel voor haar gebruikers als voor de maatschappij in haar geheel. Functioneel, flexibel, duurzaam en esthetisch waardevol, zowel voor nu als voor de toekomst.

 

Daarom tracht B+ architecten vanuit sociale thema’s en uitdagingen in een continu bewegende maatschappij inspiratie te vinden voor zijn vernieuwende toekomstvisies, ontwerpen en concepten.

 

B+  is er van overtuigd dat door middel van duurzame ontwerpen sociale en ecologische veranderingen en vraagstukken in de maatschappij aangepakt en gestimuleerd kunnen worden.

 

 Hierbij wordt focust op volgende thema’s en uitdagingen:

 

Mens en maatschappij:

 

Oa.: vergrijzing, digitalisering, mondialisering, vervreemding, migratie, toenemende verarming, eenzaamheid, overbevolking,…

 Natuur en duurzaamheid:

 

Oa. natuur, hulpbronnen, energiebehoeftes, vervuiling, duurzaam bouwen, cradle-to-cradle, restauratie en herbestemming,…)

 

 Economie:

 

Oa. betaalbaarheid, betaalbaar wonen, consumptie versus duurzaamheid, massaproductie, duurzaamheid, recyclage, …)

 

 Cultureel- historisch:

 

Oa. duurzaamheid, erfgoed en patrimonium, herbestemming van erfgoed en kerken,…