AWARDS

PUBLICATIES

BUREAU

VACATURES

B+ ARCHITECTEN

B+  LAB

CONTACT

NIEUWS

VISIE

 

B+ architecten is een multidisciplinair ontwerpbureau voor vernieuwende architectuur, interieur, stedenbouw, product –en conceptdesign.

 

Oprichter architect Ruben Braeken deed  uitgebreide ervaring op bij nationaal en internationaal gerenommeerde architectenbureaus ( oa. Conix architects, Bart Lens ° ass,…) en is actief bezig met een verscheidenheid aan projecten en zowel actief in verbouwing-, renovatie-, restauratie-, interieur-, en nieuwbouwprojecten als groepswoning-, overheid-, herbestemming-, verkavel-, stedenbouwkundige- en publieke projecten.

 

Het team van jonge gedreven architecten, interieurarchitecten en productontwikkelaars vult elkaar aan vanuit diverse invalshoeken waardoor zij een compleet en zeer flexibel team vormen, thuis op verschillende terreinen van het ontwerplandschap, met een duidelijke visie en dat zowel op macro-, meso- en microschaal van ieder project.

 

B+ architecten wenst voor haar cliënteel een partner te zijn die op professionele en kwalitatieve wijze haar objectieven kan waarmaken. De opdrachten worden globaal benaderd, van eerste schets tot laatste afwerking.

 

Bij de aanvang van het project wordt intern een multidisciplinair projectteam samengesteld, dat het project ondersteunt van begin tot einde. Op deze wijze wordt elk project door middel van brainstorming en terugkoppeling vanuit verschillende invalshoeken en disciplines benaderd, hetgeen een verrijking betekent, zowel voor de conceptvorming, voor het ontwerp als in de uitvoering en afwerking.

 

De medewerkers die instaan voor concept –en dossiervorming begeleiden eveneens de uitvoering zodat beide projectfasen naadloos op elkaar aansluiten.

 

B+ architecten kiest ervoor om zich niet te specialiseren in één specifieke typologie: elke opdracht vormt een uitdaging.

 

De aard, de omvang en het budget zijn geen determinerende factoren voor het aanvaarden van een opdracht, wel de mogelijkheid een architecturale dialoog op gang te brengen met een opdrachtgever die openstaat voor hedendaagse  architectuur, voor vernieuwende ideeën en concepten. Noden, wensen en verwachtingen van de opdrachtgever worden vertaald in gebouwen met een uniek gezicht waarbij uitgepuurde moderne concepten met een hoogstaande architecturale kwaliteit worden nagestreefd.

De architectuur die door B+ architecten nagestreefd wordt, is architectuur met een betekenis bepaald door de plaats, de eigen structuur, het ruimtelijke concept en de afwerking en detaillering van het gebouw.  Met zijn huid moet de architectuur het gezicht zijn naar de buitenwereld en een weerspiegeling van de inhoud.

 

Binnen deze tweeledigheid wordt gestreefd naar een grote helderheid voor het gebouw, die ook tot uitdrukking wordt gebracht in relatie met de buitenruimte en de ruimtelijkheid van het interieur. De ervaring van de ruimte binnen en buiten moet verrassen, vragen stellen en geruststellend zijn.

 

In zijn ontwerp en concepten gaat B+   bewust  op zoek naar een intense eenvoud als tegengewicht van een wereld waarin vluchtigheid en wegwerp centraal staan.

 

Dit proces van vereenvoudiging is niet als vorm van simplisme maar als bewuste keuze van verstilling, waarbij de kracht van het ontwerp, de ruimte of het object wordt bekomen door de zorg voor detaillering, de sfeer, de materialiteit en de potenties ervan.

TEAM

 

 

Zaakvoerder Ruben Braeken

 

Werkervaring

B+ architecten Genk

B+ architecten Genk (2006 - heden)

Architectenbureau Spectrum Hasselt (2009 - 2010)

Lens ° Ass architecten Hasselt (2007 - 2009)

Conix architects Antwerp (2006 - 2007)

 

Diploma

Master in de architectuur aan PHL, campus Diepenbeek

afgestudeerd met onderscheiding

onderscheiding voor architectonisch ontwerpen

grote onderscheiding voor seminarie 'bouwtechnisch concept'

 

Lidmaatschappen en mandaten

Orde van architecten, effectief verkozen raadslid sinds 2015

Orde van architecten, stagecommissaris sinds 2015

Orde van architecten , raadslid Kamer Communicatie

Lid werkgroep Herbestemming en Erfgoed

Jurylid 'Mijn Huis mijn architect ' 2015

Jurylid 'masterproef' Universiteit Hasselt 2015

Lid Gecoro Genk sinds 2014

Ruben Braeken architect-zaakvoerder Maarten Masset restauratie-architect Femke Verheyen architect
Jorn Braeken interieurarchitect Claudia Erkens office manager